Begroting 2019

Lokale heffingen

Vergelijking tarieven met regiogemeenten

Vergelijking tarieven met regiogemeenten

Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) wordt jaarlijks de Atlas van de lokale lasten opgesteld. Een onderdeel van deze publicatie is het inzichtelijk maken van de woonlasten lokale belastingen per gemeente. Hierdoor kan de gemeente vergeleken worden met andere gemeenten. Uit onderstaande tabel blijkt dat West Betuwe - gemeten over 2018 - op plek 10 staat qua hoogte van de woonlasten in de regio.

gemeente

gemiddelde WOZ-waarde

woning OZB

afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

rioolheffing

totaal

score

Tiel

197.800

248

224

234

706

1

Gorinchem

204.000

269

226

220

715

2

Culemborg

221.400

282

212

242

736

3

Maasdriel

267.700

315

218

238

771

4

Zaltbommel

244.800

291

214

281

786

5

West Maas en Waal

245.300

315

210

273

798

6

Buren

286.400

376

210

217

803

7

Neder-Betuwe

233.400

402

216

223

841

8

Leerdam

215.500

343

231

266

840

9

West Betuwe

267.000

344

220

333

897

10

Zoals uit de vorige tabel blijkt variëren de gemiddelde WOZ-waarden per gemeente aanzienlijk. Op basis van een woning met een WOZ-waarde van € 250.000 zijn de woonlasten voor een (gemiddeld) meerpersoonshuishouden als volgt:

gemeente

WOZ-waarde

woning OZB

afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

rioolheffing

totaal

score

Maasdriel

250.000

294

218

238

750

1

Buren

250.000

328

210

217

755

2

Tiel

250.000

313

224

234

771

3

Culemborg

250.000

318

212

242

772

4

Gorinchem

250.000

330

226

220

776

5

Zaltbommel

250.000

297

214

281

792

6

West Maas en Waal

250.000

321

210

273

804

7

Neder-Betuwe

250.000

431

216

223

870

8

West Betuwe

250.000

322

220

333

875

9

Leerdam

250.000

398

231

266

895

10