Begroting 2019

Lokale heffingen

Leges

Leges

Leges zijn de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening. Het uitgangspunt is dat deze tarieven kostendekkend zijn. Voor de harmonisatie ervan is gecontroleerd of die niet tot een kostendekking van meer dan 100 procent leidt.

De bij de Legesverordening behorende Tarieventabel bestaat uit 3 titels. Titel 1 omvat de algemene dienstverlening zoals de Burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen etc. Titel 2 heeft betrekking op de omgevingsvergunningen, terwijl Titel 3 bestaat uit vergunningen die onder de werking van de Europese Dienstenrichtlijn vallen, zoals horecavergunningen, evenementen en markten, etc.

De totale kostendekkendheid van de Legesverordening is ongeveer 78 procent.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de kostendekkendheid van de Legesverordening en de daarbij behorende titels:

Bedragen x € 1.000

 

Kostendekking leges

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Totaal

Directe lasten (inclusief rente)

 €                  557

 €               1.112

 €                    34

 €               1.703

Directe baten (exclusief heffingen)

 €                       -

 €                       -

 €                       -

 €                       -

Netto lasten

 €                  557

 €               1.112

 €                    34

 €               1.703

Toe te rekenen lasten:

Overhead (inclusief rente)

 €                  273

 €                  382

 €                    30

 €                  685

BTW

 €                    12

 €                  396

 €                      1

 €                  409

Totale lasten

 €                  842

 €               1.890

 €                    65

 €               2.797

Opbrengst heffingen

 €                  684

 €               1.495

 €                    12

 €               2.191

Dekking

81%

79%

18%

78%

Toelichting:
De tarieventabel bij de legesverordening leidt niet tot een totale kostendekking. Voor een deel komt dit doordat er sprake is van wettelijk vastgestelde tarieven of gemaximeerde tarieven. In enkele gevallen is bewust voor gematigde tarieven gekozen, bijvoorbeeld voor het organiseren van evenementen.