Begroting 2019

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 8.273

6,2 %

Baten

€ 84.223

62,6 %