Begroting 2019

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 24.077

17,9 %

Baten

€ 4.672

3,5 %