Begroting 2019

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 10.495

7,8 %

Baten

€ 7.493

5,6 %