Begroting 2019

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 15.785

11,7 %

Baten

€ 14.052

10,5 %