Begroting 2019

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 8.321

6,2 %

Baten

€ 1.038

0,8 %