Begroting 2019

Incidentele baten en lasten

 

Bedragen x 1.000 euro 

Begroting

2019

2020

2021

2022

Incidentele lasten > 50.000 euro

Incidentele lasten (exclusief reserves)

Frictiekosten herindeling

3.493

1.746

1.746

1.746

Bijdrage Spoortraject Geldermalsen-Tricht

3.700

0

0

0

Bijdrage afkoop onderhoud geluidschermen

0

100

0

0

Uitgaven i.h.k.v. Sport en bewegen

79

0

0

0

Totaal incidentele lasten (exclusief reserves)

7.272

1.846

1.746

1.746

Totaal incidentele lasten

7.272

1.846

1.746

1.746

Incidentele baten > 50.000 euro

Incidentele baten (exclusief reserves)

Vergoeding frictiekosten herindeling

3.493

1.746

1.746

1.746

Totaal incidentele baten (exclusief reserves)

3.493

1.746

1.746

1.746

Incidentele baten (reserves)

Onttrekking aan bestemmingsreserve Spoorproject Geldermalsen-Tricht

3.700

0

0

0

Onttrekking aan algemene reserve

0

0

0

300

Onttrekking aan bestemmingsreserve Sport en bewegen

79

0

0

0

Totaal incidentele baten (reserves)

3.779

0

0

300

Totaal incidentele lasten

7.272

1.746

1.746

2.046

Incidenteel saldo

0

-100

0

300