Begroting 2019

Vennootschapsbelasting

De financiële effecten van de Vennootschapsbelasting (VpB)-plicht zijn (nog) niet meegenomen.