Begroting 2019

Lokale heffingen

Rioolheffing

Rioolheffing

Het concept van het Water- en rioleringsbeleidsplan West Betuwe 2019–2023 wordt begin 2019 door de gemeenteraad van West Betuwe vastgesteld. Het tarief voor de rioolheffing is, conform het uitgangspunt alle belastingen te harmoniseren, voor 2019 berekend op € 333,00 per jaar per huishouden, tot 500 m3 waterverbruik. Dit komt overeen met het tarief uit het Herindelingsontwerp.

De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn en de gemeente West Betuwe streeft ook naar die maximale kostendekkendheid.
 

Bedragen x € 1.000

Kostendekking rioolheffing

Directe lasten (inclusief rente)

 €               7.663

Directe baten (exclusief heffingen)

 €               2.145

  -/- 

Netto lasten

 €               5.518

Toe te rekenen lasten:

Overhead (inclusief rente)

 €                  733

BTW

 €               1.291

Totale lasten

 €               7.542

100%

Opbrengst heffingen

 €               6.885

Dekking

91%