Begroting 2019

Onvoorzien

Voor de wettelijk verplichte post onvoorziene uitgaven is een stelpost van € 250.000 euro opgenomen.