Begroting 2019

Lokale heffingen

Samenvattend overzicht

Samenvattend overzicht

Bedragen x € 1.000

Belasting/heffing

Begroot 2019

Onroerende zaakbelastingen

12.261

Rioolheffing

6.885

Opbrengst parkeergelden

267

Opbrengst naheffingsaanslagen

60

Opbrengst parkeervergunningen

9

Opbrengst invalideparkeerkaarten

12

Precariobelasting kabels/leidingen

4.582

Precariobelasting overig

19

Reclamebelasting

40

Toeristenbelasting

152

Leges omgevingsvergunningen

1.325

Leges burgerlijke stand

89

Leges reisdocumenten

190

Leges rijbewijzen

297

Overige legesopbrengsten

284

Liggeld

4

Lijkbezorgingsrechten

858

Marktgeld

43

Totaal

27.377