Begroting 2019

Lokale heffingen

Marktgeld

Marktgeld

West Betuwe heft marktgeld voor het innemen van een standplaats op de markt. Ook de geraamde opbrengsten van marktgelden mogen niet hoger dan de geraamde kosten zijn.

Bedragen x € 1.000

Kostendekking marktgelden

Directe lasten (inclusief rente)

 €                    44

Directe baten (exclusief heffingen)

 €                      4

  -/- 

Netto lasten

 €                    40

Toe te rekenen lasten:

Overhead (inclusief rente)

 €                    16

BTW

 €                      6

Totale lasten

 €                    62

100%

Opbrengst heffingen

 €                    43

Dekking

69%