Begroting 2019

Sociaal domein

Sociaal domein

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 37.858

28,2 %

Baten

€ 9.115

6,8 %