Begroting 2019

Veiligheid

Veiligheid

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 4.819

3,6 %

Baten

€ 95

0,1 %