Begroting 2019

Lokale heffingen

Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het verlenen van diensten, bijvoorbeeld het begraven, en voor het gebruik van voorzieningen op gemeentelijke begraafplaatsen. De lijkbezorgingsrechten mogen niet meer dan kostendekkend zijn.

Ten behoeve van een nieuwe beheersverordening voor de begraafplaatsen in West Betuwe is in 2018 onderzoek naar de lijkbezorgingsrechten uitgevoerd en is de kostendekking berekend. Daarbij is uitgegaan van alle kosten van de begraafplaatsen ‘binnen de hekken’.

Voor alle begraafplaatsen in West Betuwe zijn voor 2019 identieke tarieven vastgesteld, aangezien er geen onderscheid in kwaliteit is.
Het onderhoudsrecht wordt bij de uitgifte van het graf afgekocht. Grafrechten worden voor 20 of 30 jaar aangeboden en verlengingen van 10 of 20 jaar.

In Geldermalsen kon het onderhoud sinds 2012 ook jaarlijks worden betaald. Wie daarvoor heeft gekozen, krijgt van West Betuwe tot het einde van de afgesproken termijn jaarlijks een aanslag voor het onderhoud.

Bedragen x € 1.000

Kostendekking lijkbezorgingsrechten

Directe lasten (inclusief rente)

 €               1.416

Directe baten (exclusief heffingen)

 €                  238

  -/- 

Netto lasten

 €               1.178

Toe te rekenen lasten:

Overhead (inclusief rente)

 €                  522

BTW

 €                      9

Totale lasten

 €               1.709

100%

Opbrengst heffingen

 €                  858

Dekking

50%