Begroting 2019

Onderwijs

Onderwijs

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 6.271

4,7 %

Baten

€ 1.757

1,3 %