Begroting 2019

Lokale heffingen

Gemeentelijke belastingen

De gemeente West Betuwe heft de volgende belastingen:

  • onroerende-zaakbelasting (OZB),*
  • rioolheffing,*
  • parkeerbelasting,
  • precariobelasting op kabels en leidingen,
  • precariobelasting op standplaatsen,
  • reclamebelasting,*
  • toeristenbelasting.

De heffingen met een * worden door BSR verzorgd. BSR verzorgt ook de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

West Betuwe heeft de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen bij het gemeentelijk samenwerkingsverband Afvalverwijdering Rivierenland (Avri) ondergebracht. De belangrijkste taken van Avri zijn de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen, het beheer van openbare ruimte en handhaving. Het algemeen bestuur van Avri stelt jaarlijks de tarieven voor de afvalstoffenheffing vast.