Begroting 2019

Lokale heffingen

Liggeld

Liggeld

Voor het hebben van een ligplaats wordt liggeld geheven van de houders van een ligplaatsvergunning. In de praktijk betekent dit een heffing voor woonschepen. Eigenaren van woonschepen betalen geen onroerende zaakbelasting, omdat schepen roerende zaken zijn. Het liggeld is daarvoor een alternatief.

In West Betuwe wordt van in totaal van tien belastingplichtigen liggeld geheven. Het liggeld mag niet meer dan kostendekkend zijn.

Bedragen x € 1.000

Kostendekking liggelden

Directe lasten (inclusief rente)

 €                      4

Directe baten (exclusief heffingen)

 €                       -

  -/- 

Netto lasten

 €                      4

Toe te rekenen lasten:

Overhead (inclusief rente)

 €                       -

BTW

 €                      1

Totale lasten

 €                      5

100%

Opbrengst heffingen

 €                      4

Dekking

75%