Begroting 2019

Economie

Economie

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 7.416

5,5 %

Baten

€ 7.141

5,3 %