Begroting 2019

Sociaal domein

Beleidskaders

De belangrijkste beleidskaders zijn:

1. Verordening Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe 2019
2. Beleidsplan Wmo2015 en Jeugdwet 2017-2020
3. Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020
4. Beleidsnota Mantelzorgbeleid Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen 2016-2018
5. Convenant Uitvoering Bibliotheekwerk 2019-2020
6. Verordening Anti-discriminatievoorziening 2019