Begroting 2019

Sociaal domein

Indicatoren

Hieronder staat de verplichte set aan indicatoren. De bron van de gegevens die we hebben opgenomen, is de website www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers op deze website zijn niet altijd actueel. De score van West Betuwe is het gemiddelde van de scores van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Ter vergelijking hebben we de cijfers van heel Nederland opgenomen.

Indicatoren Sociaal Domein

Indicator 

Eenheid

Periode

West Betuwe 

Nederland

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 21 jaar die met een delict voor de rechter zijn verschenen

2015

1,01

1,45

Banen

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar.

2017

788,8

758,2

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  (potentiële) beroepsbevolking.

2017

69,9

66,7

Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

tweede halfjaar 2017

16,8

41,1

Aantal re-integratievoorzieningen

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar

tweede halfjaar 2017

10,4

29,0

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Het aantal Wmo-cliënten per 1.000 inwoners in de desbetreffende bevolkingsgroep met een maatwerkarrangement (een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo)

tweede halfjaar 2017

39

57

% Kinderen in armoede

Het percentage kinderen tot 18 jaar in een gezin dat leeft van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2015

3,08

6,58

% Jeugdwerkloosheid

Het percentage werkeloze jongeren in de leeftijd van 16tot 22 jaar

2015

0,60

1,52

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

tweede halfjaar 2017

7,7

9,7

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 22 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren met die leeftijd  

tweede halfjaar 2017

0,2

0,4

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

tweede halfjaar 2017

0,5

1,0