Begroting 2019

Veiligheid

Beleidskaders

Het beleid voor openbare en integrale veiligheid, openbare orde en rampenbestrijding kent in de gemeente West Betuwe verschillende beleidskaders. Op het gebied van integrale veiligheid en rampenbestrijding is voor 2019 voor een jaarplan gekozen. Zo voorkomen we dat er door de komst van de nieuwe raad te weinig voorbereidingstijd is om een vierjarig veiligheidsplan op te stellen. Vanaf 2020 zal met een driejarig integraal veiligheidsplan worden gewerkt. Dit is nodig om synchroon te blijven lopen met het beleid van de politie-eenheid Oost-Nederland, het samenwerkingsverband Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland,  de andere gemeenten in de regio en het district Gelderland-Zuid.