Begroting 2019

Veiligheid

Indicatoren

Hieronder staat de verplichte set aan indicatoren. De bron van de gegevens, die we hebben opgenomen, is de website "www.waar staat je gemeente.nl".
De cijfers op deze website zijn niet altijd actueel. Ter vergelijking hebben we de cijfers van heel Nederland opgenomen. De score voor West Betuwe is het gemiddelde van de score van de Gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.

Indicatoren Veiligheid

Indicator 

Eenheid

Periode

West Betuwe 

Nederland

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

2017

0,4

2,2

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

Het aantal woningdiefstallen, per 1.000 inwoners

2017

2,2

2,9

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 

2017

3,0

5,0

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

2017

4,2

4,8

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

Verwijzingen naar Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 17 jaar

2017

114

131

Hardekern jongeren

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 24 jaar

2014

0,3

1,3