Begroting 2019

Veiligheid

Doelen

Thema

Doel

Resultaat

Wat gaan we er voor doen ?

Wonen en werken

Het doel is incidenten en rampen te voorkomen, te beperken of te bestrijden.

Het resultaat zal zijn dat onze lokale sleutelfunctionarissen vakbekwaam zijn op grond van een nieuw vast te stellen beleidsplan voor de jaren 2019-2022 op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO).

1.   We gaan de samenwerking met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid continueren.
2.   We gaan een piketregeling opstellen voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg.
3.   We gaan ervoor zorgen dat de interne crisisorganisatie op orde blijft, dat de functies bezet zijn en dat de desbetreffende medewerkers voldoende zijn opgeleid.

Het resultaat zal zijn dat het team Bevolkingszorg zich professionaliseert volgens een nieuw vast te stellen OTO-beleidsplan voor de jaren 2019-2022.

Het doel is goede brandweer-, ambulance- en politiediensten in de gemeente.

Het resultaat zal een meerjarenbeleid zijn voor integrale veiligheid en rampenbestrijding, met daarbij een jaarlijks uitvoeringsplan.

1.   We gaan het uitvoeringsplan voor de integrale veiligheid en rampenbestrijding uitvoeren.
2.   We gaan de casuïstiek op het gebied van ondermijning integraal oppakken en hiernaar handelen.

Leefbaarheid

Het doel is dat inwoners zich veilig voelen.

Het resultaat zal een sociale samenhang zijn waarin inwoners zich voor medeburgers en voor de buurt inzetten.

1.   We gaan samenwerking met de ondernemers opzoeken om te bekijken in hoeverre het Keurmerk Veilig Ondernemen in de gemeente West Betuwe integraal kan worden toegepast.
2.   We gaan samenwerking met de inwoners opzoeken om te bekijken in hoeverre we de WhatsApp voor groepen- of buurtpreventie kunnen doorontwikkelen, rekening houdend met gebiedsgericht werken.

Het doel is blijvend te investeren in de samenwerking tussen gemeente, professionals, bewoners en bedrijven.

Het resultaat zal een aanpak zijn die op daders, gebieden en problemen is gericht.

1.   We gaan op basis van het beleid ten aanzien van ondermijnende criminaliteit actief aan de slag met integrale veiligheid waarbij we het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) nadrukkelijk gaan positioneren.