Begroting 2019

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verbonden partijen

MerwedeLingelijn BV

Bijdrage aan programma:

De MerwedeLingelijn BV is een samenwerkingsverband van de zeven gemeenten langs de spoorlijn tussen Dordrecht en Geldermalsen. Het samenwerkingsverband heeft tot doel de kwaliteit van deze spoorlijn als openbaar vervoersvoorziening te verbeteren.

Belangrijkste (beleids)-
ontwikkelingen:

De belangrijkste verbeteringen aan de MerwedeLingelijn zijn in de achterliggende jaren uitgevoerd. Er zijn in verschillende gemeenten extra stations aangelegd en de entreegebieden bij de stations zijn vernieuwd. Er resteert de mogelijke aanleg van een extra station in Gorinchem, maar daar is nog geen zekerheid over. De BV wordt in slapende vorm in stand gehouden om de eventuele aanleg van dit station in de toekomst te faciliteren.