Begroting 2019

Verkeer, vervoer en waterstaat

De ambitie van West Betuwe

De gemeente West Betuwe wil een goed bereikbare, leefbare en veilige gemeente zijn. Wat dat betekent verschilt van kern tot kern. In ieder geval horen daar goede regionale en lokale verbindingen bij en vervoer van deur tot deur. Dat maakt het immers plezierig om in onze gemeente te wonen. En het risico dat mensen vereenzamen, neemt erdoor af. Voor de instandhouding van de leefbaarheid en de veiligheid in de gemeente zijn grote werken aan het spoor en de wegen noodzakelijk. We moeten die werken vooral als kansen zien. Naast dit alles is duurzaamheid een belangrijk thema. De gemeente wil op het vlak van mobiliteit en bij de inrichting van de openbare ruimte aan verduurzaming werken. Voorbeelden zijn laadpalen voor elektrisch rijden bij iedereen in de buurt en een energiezuinige straatverlichting in de hele gemeente. Voor dit programma is de stip op de horizon een energieneutrale gemeente in 2030.