Begroting 2019

Verkeer, vervoer en waterstaat

Beleidskaders

De belangrijkste beleidskaders zijn:

1. Mobiliteitsplan Geldermalsen 2020 / Mobiliteitsvisie Geldermalsen 2007
2. Visie vrachtverkeer Geldermalsen
3. Verkeersveiligheidsplan Lingewaal
4. Fietsbeleidsplan Neerijnen

Voor de beleidskaders voor het beheer van de openbare ruimte wordt verwezen naar paragraaf 3.
In 2019 starten we met het harmoniseren van het beleid door het opstellen van een mobiliteitsvisie voor West Betuwe gevolgd door een mobiliteitsplan voor West Betuwe.