Begroting 2019

Verkeer, vervoer en waterstaat

Indicatoren

Hieronder staat de verplichte set aan indicatoren. De bron van de gegevens die we hebben opgenomen, is de website www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers op deze website zijn niet altijd actueel. De score van West Betuwe is het gemiddelde van de scores van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Ter vergelijking hebben we de cijfers van heel Nederland opgenomen.

Indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Indicator 

Eenheid

Periode

West Betuwe 

Nederland

Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met motorvoertuig

Het percentage verkeersongevallen met een motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die tot ziekenhuisopnamen leiden.

2015

8,3

8

Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met fietser

Het percentage vervoersongevallen met een fietser als aandeel van het totaal aantal ongevallen die tot ziekenhuisopnamen leiden.

2015

9,7

9