Begroting 2019

Verkeer, vervoer en waterstaat

Doelen

Thema

Doel

Resultaat

Wat gaan we er voor doen ?

Leefbaarheid

Het doel is dat er goede regionale en lokale verbindingen in West Betuwe zijn.

Het resultaat zal een visie en een plan op het gebied van mobiliteit zijn.
Het resultaat zal ook een plan met maatregelen zijn voor de kernen en de straten.

1.   We gaan de mobiliteitsvisie, het mobiliteitsplan en het plan met maatregelen opstellen.
2.   We gaan de basiskwaliteit vastleggen voor het beheer van de openbare ruimte.

Het resultaat zal bovendien zijn dat we over veilige, toegankelijke en goed onderhouden wegen beschikken.

Energieneutraal

Het doel is duurzame mobiliteit.

Het resultaat zal zijn dat duurzaamheid een uitgangspunt is in het plan op het gebied van mobiliteit.

1.   We gaan duurzaamheid als uitgangspunt in het mobiliteitsplan inbrengen.
2.   We gaan laadpalen plaatsen.    

Het resultaat zal ook zijn dat in iedere kern minstens één laadpaal staat.