Begroting 2019

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Beleidskaders

De belangrijkste beleidskaders zijn:

1. Financiële verordening
2. Belastingplan 2019 West Betuwe