Begroting 2019

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Indicatoren

Indicatoren Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Indicator 

Eenheid

Periode

West Betuwe 

Nederland

Woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden aan woonlasten betaalt

2018

862

649

Woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden aan woonlasten betaalt

2018

897

721

WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ waarde in €1.000 van woningen.

2018

267

230