Begroting 2019

Economie

Beleidskaders

De belangrijkste beleidskaders zijn:

1. Regionaal Ambitiedocument
2. Regionaal Programma Bedrijventerreinen
3. Beleidsnotitie bedrijventerreinen 2011-2030 (geïntegreerd in bestemmingsplan bedrijventerreinen Geldermalsen)

Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de bijlagen.