Begroting 2019

Economie

De ambitie van West Betuwe

West Betuwe is de grootste fruitgemeente in Nederland. Dit kan ons een voortrekkersrol geven op het gebied van vernieuwing, scholing en productontwikkeling. Daarnaast moet het ook voor andere bedrijven aantrekkelijk blijven om zich in onze gemeente te vestigen. Daar zal de gemeente zich samen met ondernemers en scholen voor inzetten. In 2030 zullen alle geplande bedrijventerreinen uitgegeven zijn en zal een programma voor de jaren erna zijn opgesteld. De oude bedrijventerreinen zijn dan opgeknapt, goed bereikbaar en van glasvezel voorzien. Dit alles zorgt ervoor dat West Betuwe in 2030 een gezonde economie heeft. Er zal voldoende werkgelegenheid zijn, passend bij dit gebied, voor alle doelgroepen in de samenleving. Bedrijvigheid in West Betuwe vinden we vooral in de fruitindustrie, maakindustrie, agribusiness, e-commerce, ict, logistiek, toerisme en energietransitie.