Begroting 2019

Economie

Verbonden partijen

Stichting Logistieke Hotspot Rivierenland

Bijdrage aan programma

De Logistieke Hotspot Rivierenland is een economisch ontwikkelingsproject waardoor de regio nog meer als logistiek centrum op de kaart wordt gezet.
Het project is een vorm van publiek-private samenwerking. De Stichting Aandelenbeheer Logistieke Hotspot Rivierenland is enig aandeelhouder van de B.V. Logistieke Hotspot Rivierenland. Deze B.V. voert projecten uit en zorgt daarnaast voor nationale en internationale acquisitie. De gemeente West Betuwe gaat hierin participeren.

Belangrijkste (beleids)-
ontwikkelingen

De regiogemeenten beraden zich over de juridische vorm van de huidige Stichting Aandelenbeheer Logistieke Hotspot Rivierenland in relatie tot de exploitatie van de B.V.. Gestreefd wordt naar een Logistieke Hotspot Rivierenland 2.0 met een andere financieringsopzet.