Begroting 2019

Economie

Doelen

Thema

Doel

Resultaat

Wat gaan we er voor doen ?

Leefbaarheid

Het doel is een goede digitale infrastructuur

Het resultaat zal zijn dat er tijdig instemmingen zijn verleend voor het regionale breedbandproject en dat er is besloten over de garantstelling en de aanleg van glasvezel voor ongeveer 3.200 adressen in West Betuwe.

1.   We gaan projectondersteuning leveren en instemmingen verlenen.
2.   We gaan toezicht houden bij de aanleg.
3.   We gaan degeneratievergoedingen heffen. (Degeneratievergoedingen zijn bedoeld als vergoeding voor de wegbeheerder in verband met het risico op gebreken en schade na het aanleggen van een netwerk.)

Het resultaat zal bovendien zijn dat bij de aanleg van glasvezel de kwaliteit van de openbare ruimte wordt behouden en dat overlast en schade worden voorkomen of beperkt.

Wonen en werken

Het doel is een adequate economische structuur

Het resultaat zal zijn dat we een economische visie aan het ontwikkelen zijn.

1.   We gaan samen met ondernemers een economische visie voorbereiden.
2.   We gaan beleid voor bedrijventerreinen ontwikkelen.
3.   We gaan samen met de regio het regionaal programma voor bedrijventerreinen evalueren en bijstellen.

Het resultaat zal zijn dat we een beleid voor onze bedrijventerreinen hebben. Bovendien zullen we een bijgesteld regionaal programma voor bedrijventerreinen hebben.

Het resultaat zal ook zijn dat we een opzet hebben voor structureel overleg met ondernemers.

1.   We gaan periodiek met ondernemersverenigingen overleggen.