Begroting 2019

Volksgezondheid en milieu

Indicatoren

Hieronder staat de verplichte set aan indicatoren. De bron van de gegevens die we hebben opgenomen, is de website www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers op deze website zijn niet altijd actueel. De score van West Betuwe is het gemiddelde van de scores van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Ter vergelijking hebben we de cijfers van heel Nederland opgenomen.

Indicatoren Volksgezondheid en Milieu

Indicator 

Eenheid

Periode

West Betuwe 

Nederland

Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden aantal kilo's ingezameld huishoudelijk afval per inwoner

2016

119

189

Hernieuwbare elektriciteit

Percentage

2016

2,5

12,6