Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleidskaders

Op het gebied van weerstandsvermogen en risicobeheersing is de nota Risicomanagement een belangrijk beleidskader. Deze nota zal in de loop van 2019 worden opgesteld.