Begroting 2019

Bestuur en ondersteuning

Indicatoren

Hieronder staat de verplichte set aan indicatoren. De bron van de gegevens, die we hebben opgenomen, is de website "www.waar staat je gemeente.nl". De cijfers op die website zijn niet altijd actueel. De indicatoren voor dit programma voor West Betuwe zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Ter vergelijking hebben we de cijfers van heel Nederland opgenomen.

Indicatoren Bestuur en Ondersteuning

Indicator

Eenheid

Periode

West Betuwe

Nederland

Formatie

2019

n.n.b.

n.n.b.

Bezetting

2019

n.n.b.

n.n.b.

Apparaatskosten

2019

n.n.b.

n.n.b.

Externe inhuur

2019

n.n.b.

n.n.b.

Overhead

2019

n.n.b.

n.n.b.