Begroting 2019

Bestuur en ondersteuning

Doelen

Thema

Doel

Resultaat

Wat gaan we er voor doen ?

Dienstverlening dichtbij en op maat

Het doel is een uitmuntende dienstverlening voor de inwoners, ondernemers en organisaties in West Betuwe.

Het resultaat zal zijn dat inwoners merken dat de bereikbaarheid van de gemeente is verbeterd, dichtbij en op maat. Die verbetering betreft de aanwezigheid in de kernen, de ruimere openingstijden en de digitale bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

1.   We gaan waar mogelijk onze producten en diensten digitaal aanbieden.
2.   We gaan inwoners vragen onze website op gebruiksvriendelijkheid te testen.
3.   We gaan ervoor zorgen dat we via sociale media bereikbaar zijn.
4.   We gaan ervoor zorgen dat de inwoners het medium kunnen kiezen dat het beste bij hen past.
5.   We gaan ‘hostmanship’ als criterium hanteren bij het selecteren van managers en leidinggevenden.
6.   We gaan interne coaches ‘hostmanship’ opleiden.
7.   We gaan in 2019 minimaal tien klantreizen met inwoners maken om werkprocessen klantvriendelijk te maken.

Het resultaat zal ook zijn dat we volgens de uitgangspunten van ‘hostmanship’ werken. Zie hiervoor de paragraaf over de bedrijfsvoering.

Het doel is dat de gemeente West Betuwe een betrouwbare overheid is.

Het resultaat zal zijn dat we in 2019 de waardering door de inwoners van de gemeentelijke dienstverlening zullen kennen door deze met een klanttevredenheidsonderzoek te meten. Voor de nulmeting gebruiken we de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl.

  1. We stellen de inwoners centraal, we denken mee in oplossingen, we doen wat we zeggen, we zeggen het als iets niet mogelijk is en we stellen heldere servicenormen voor de inwoners op,
  2. We overzien het geheel en onze adviezen zijn integraal afgestemd.

Het resultaat zal ook zijn dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Leefbaarheid

Het doel is dat we gebiedsgericht werken in de vijf gebieden van de gemeente West Betuwe.

Het resultaat zal zijn dat we eind 2019 over analyses van de vijf gebieden beschikken. Deze gebiedsanalyses komen onder meer op grond van het bidbook en de dorpsplannen tot stand en zijn in feite de nulmeting van de leefbaarheid.

1.   We delen West Betuwe in vijf gebieden op.
2.   We wijzen elk gebied een eigen gebiedswethouder en een eigen gebiedsmakelaar toe.
3.   We gaan het bidbook en de dorpsparagrafen doorontwikkelen.
4.   We gaan de gebiedsmakelaars in de kernen inzetten.

Het resultaat zal ook zijn dat de vijf gebiedsmakelaars zichtbaar zijn en dat zij in de kernen bekend zijn.