Begroting 2019

Bestuur en ondersteuning

De ambitie van West Betuwe

In de periode tot 2030 zal onze samenleving ingrijpend veranderen. Waarschijnlijk verandert er meer dan in de twaalf jaren die achter ons liggen. Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en technologische vernieuwing mogen we nog veel verwachten. Veel veranderingen zullen ons leven gemakkelijker en plezieriger maken. Toch zullen ook inwoners van West Betuwe in die veranderende samenleving behoefte aan zekerheid en goede ondersteuning hebben.
De gemeente zal deze inwoners daarom een houvast bieden. De gemeente zal de inwoners ook meer dan ooit centraal stellen en wil in directe verbinding met hen staan. De gemeente wil daarnaast de kracht uit de inwoners benutten door hun ruimte en vertrouwen te geven om zelf met plannen en ideeën te komen, waarbij de gemeente daar waar nodig ondersteunt. Om dit te verwezenlijken, gaat West Betuwe gebiedsgericht werken. Natuurlijk blijft de gemeente bij de tijd en gaat zij in de veranderingen mee. Waar dat kan en gemak meebrengt, zullen diensten van de gemeente gedigitaliseerd worden aangeboden. Wel is het belangrijk dat de inwoners van West Betuwe de ondersteuning vanuit hun gemeente als ‘dichtbij’ en ‘op maat’ ervaren. Ook in 2030.