Begroting 2019

Sport, cultuur en recreatie

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland

Bijdrage aan programma

De gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland levert een bijdrage aan de wijze waarop de gemeente is georganiseerd. De gemeente brengt alle archiefbescheiden ouder dan 20 jaar bij dit archief onder. Het Regionaal Archief Rivierenland beheert en bewaart deze archiefstukken en houdt toezicht op het beheer van de archiefstukken die (nog) niet naar de archiefbewaarplaats(en) zijn overgebracht.

Belangrijkste (beleids)-
ontwikkelingen

Het Regionaal Archief Rivierenland maakt gemeentearchieven, kaarten en tekeningen toegankelijk en integreert bibliotheek- en documentatiecollecties. Het neemt actief deel aan en faciliteert diverse culturele activiteiten binnen de gemeenten. Daarnaast worden voor de inwoners in het werkgebied verschillende cursussen en workshops aangeboden en kan iedereen er met zijn onderzoeksvraag terecht.

Het Regionaal Archief Rivierenland werkt aan verschillende digitale ontwikkelingen, waaronder:

  • de digitalisering van archiefmateriaal,
  • digitale acquisitie,
  • een pilot voor cloudopslag,
  • de implementatie van e-depot workflow in de keten (inclusief het gebruik van metadatatools),
  • de advisering voor diverse digitaliseringsprojecten,

het vervolg van het Strategisch Informatie Overleg, zo veel mogelijk in regionaal verband.

Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Lingegebied

Bijdrage aan programma:

Het Natuur- en Recreatieschap Lingegebied (voormalige gemeenten Geldermalsen en Lingewaal) houdt samen met het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal en het Recreatieschap Over-Betuwe de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied in stand. Deze B.V. voert de publieke taken van de drie recreatieschappen uit. Deze publieke taken zijn het in stand houden, verbeteren en uitbreiden van de openbare recreatief-toeristische infrastructuur in het werkgebied van de recreatieschappen. Daarbij wordt tevens bescherming van het landschappelijk karakter van het gebied beoogd. De gemeente West Betuwe participeert hierin via de gemeenschappelijke regelingen Natuur- en Recreatieschap Lingegebied en Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal.

Belangrijkste (beleids)-
ontwikkelingen:

Binnen de gemeente West Betuwe zijn geen nieuwe beleidsontwikkelingen te verwachten.

 Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

Bijdrage aan programma:

Het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal (voormalige gemeente Neerijnen) houdt samen met het Natuur- en Recreatieschap Lingegebied en het Recreatieschap Over-Betuwe de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied in stand. Deze B.V. voert de publieke taken van de drie recreatieschappen uit. Deze publieke taken zijn  het in stand houden, verbeteren en uitbreiden van de openbare recreatief-toeristische infrastructuur in het werkgebied van de recreatieschappen. Daarbij wordt tevens bescherming van het landschappelijk karakter van het gebied beoogd.  De gemeente West Betuwe participeert hierin via de gemeenschappelijke regelingen Natuur- en Recreatieschap Lingegebied en Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal.

Belangrijkste (beleids)-
ontwikkelingen:

Binnen de gemeente West Betuwe zijn geen nieuwe beleidsontwikkelingen te verwachten.