Begroting 2019

Onderwijs

Indicatoren

Hieronder staat de verplichte set aan indicatoren. De bron van de gegevens die we hebben opgenomen, is de website www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers op deze website zijn niet altijd actueel. De score van West Betuwe is het gemiddelde van de scores van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Ter vergelijking hebben we de cijfers van heel Nederland opgenomen.

Indicatoren onderwijs

Indicator 

Eenheid

Periode

West Betuwe 

Nederland

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

Het percentage van het totaal aantal leerlingen in de leeftijd van12 tot 23 jaar dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat

2016

1,1

1,7

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar die niet op een school zijn ingeschreven, per 1.000 inwoners

2017

1,76

1,82

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar die wel op een school zijn ingeschreven, maar ongeoorloofd afwezig zijn, per 1.000 inwoners

2017

8,89

26,58