Begroting 2019

Financiering

Uitgezette leningen

In het verleden zijn leningen aan derden verstrekt. Het huidige beleid is om hier terughoudend mee om te gaan, vanwege het risico dat eraan is verbonden.

 

( bedragen x €1.000)

Verstrekte geldleningen

Stand per 1-1-2019

Aflossing 2019 

Stand per 31-12-2019

Rente gemiddeld

Vitens:

                                  322

                     107

                         215

1,45%

Personeel:

                              1.406

                          6

                     1.400

4,15%

Woningbouw:

                                    42

                          5

                           37

6,56%

Startersleningen:

                              1.846

                          -

                     1.846

0,35%

Lokale instellingen:

                                  390

                          3

                         387

0,0487

Totaal verstrekkingen

                              4.006

                     121

                     3.885

Garantstelling

In het verleden zijn garanties aan met name woningbouwcorporaties en maatschappelijke organisaties verstrekt. Ook op dit punt voert de gemeente een terughoudend beleid.