Begroting 2019

Taakveld per programma

Programma 9

Bedragen x € 1.000

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Taakveld

L

B

S

L

B

S

L

B

S

L

B

S

L

B

S

L

B

S

8.1

Ruimtelijke Ordening

0

0

0

0

0

0

1.388

259

-1.129

1.363

259

-1.104

1.362

259

-1.104

1.362

259

-1.103

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

0

0

0

0

0

0

6.128

5.435

-693

4.788

4.091

-697

5.471

4.780

-690

4.708

4.009

-699

8.3

Wonen en bouwen

0

0

0

0

0

0

2.755

1.354

-1.401

2.762

1.354

-1.408

2.761

1.354

-1.408

2.761

1.354

-1.407

Saldo voor bestemmen

0

0

0

0

0

0

10.270

7.047

-3.223

8.913

5.703

-3.209

9.595

6.393

-3.202

8.831

5.621

-3.210

0.10

AR Grondexploitatie

0

0

0

0

0

0

175

366

192

229

369

140

226

376

150

223

383

160

0.10

BR Skaeve Huse

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

5

5

0

5

5

0

5

5

0.10

BR Bestemmingsplannen

0

0

0

0

0

0

50

75

25

50

50

0

50

50

0

50

50

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

225

446

221

279

424

144

276

431

155

273

439

165

Saldo na bestemmen

0

0

0

0

0

0

10.495

7.493

-3.002

9.192

6.127

-3.065

9.871

6.824

-3.047

9.105

6.060

-3.045