Begroting 2019

Taakveld per programma

Programma 2

Bedragen x € 1.000

Veiligheid

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Taakveld

L

B

S

L

B

S

L

B

S

L

B

S

L

B

S

L

B

S

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

0

0

0

0

0

0

4.063

0

-4.063

4.011

0

-4.011

3.958

0

-3.958

3.958

0

-3.958

1.2

Openbare orde en Veiligheid

0

0

0

0

0

0

757

28

-728

750

28

-722

750

28

-722

750

28

-722

Saldo voor bestemmen

0

0

0

0

0

0

4.819

28

-4.791

4.761

28

-4.733

4.709

28

-4.680

4.709

28

-4.680

0.10

BR Dekking afschrijving brandweer

0

0

0

0

0

0

0

66

66

0

66

66

0

66

66

0

66

66

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

66

66

0

66

66

0

66

66

0

66

66

Saldo na bestemmen

0

0

0

0

0

0

4.819

95

-4.724

4.761

95

-4.666

4.709

95

-4.614

4.709

95

-4.614