Begroting 2019

Bestuurlijke hoofdlijnen naar thema's

Energieneutraal

Energieneutraal

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Het doel is duurzame mobiliteit.

Programma 5 Onderwijs

Het doel is een integraal huisvestingsplan met extra aandacht voor de verduurzaming van schoolgebouwen.

Het doel is dat in het educatieprogramma van de scholen aandacht aan duurzaamheid wordt gegeven.

Programma 8 Volksgezondheid en milieu

Het doel is duurzame ideeën en plannen van inwoners en ondernemers te stimuleren, waarbij we zelf het goede voorbeeld geven door onze eigen gebouwen energieneutraal te krijgen.

Het doel is afval beter te scheiden.

Het doel is ook dat bedrijven de Milieuwet beter naleven.