Begroting 2019

Bestuurlijke hoofdlijnen naar thema's

Dienstverlening dichtbij en op maat

Dienstverlening dichtbij en op maat

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Het doel is een uitmuntende dienstverlening voor de inwoners, ondernemers en organisaties in West Betuwe.

Het doel is dat de gemeente West Betuwe een betrouwbare overheid is.

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

Het doel is mogelijkheden voor binnen  en buitenrecreatie te bieden, in samenhang met water, fruit, groen en landschap.

Het doel is een duurzaam behoud en beheer op het gebied van landschap, openbare ruimte en cultuurhistorie.

Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Het doel is een vergunningverlening op maat.

Paragraaf bedrijfsvoering

Het doel is West Betuws te gaan werken.

Het doel is volgens de principes van ‘hostmanship’ te gaan werken.

Het doel is het gebiedsgericht werken in de organisatie te verankeren.

Het doel is aan ons zelforganiserend vermogen te werken.