Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Groen

Beheerplan

Beleidskader

Areaal

Onderhoudsniveau

Budget

Maatregelen

Begraafplaatsen

Geldermalsen:
Beleid - en beheerplan begraafplaatsen 2017-2021.

Lingewaal:
Onderdeel van groenbeheerplan 2014-2019 en beheersverordening

Neerijnen:
Beleid- en beheerplan “Ruimte voor Groen’’ en product afspraak 12 van de DVO

West Betuwe:
Harmonisatie en vaststelling beleids- en beheerplan begraaf-plaatsen West Betuwe 2019-2023: begin 2019)

31 begraafplaatsen

CROW- kwaliteitsbeeld A

€ 942.000

Dagelijks en meerjarenonderhoud van de begraafplaatsen: groen, paden, gebouwen, meubilair en hekwerken.

Uitvoeren van ongeveer 235 begrafenissen per jaar.
Ruimen van totaal 100 graven op de begraafplaatsen in Geldermalsen (9), Beesd (45) en Meteren (39).

Bomen

Geldermalsen:
Beleid- en beheerplan bomen 2012-2015

Lingewaal:
Onderdeel van groenbeheerplan 2014-2019

Neerijnen:
Beleid- en beheerplan “Ruimte voor Groen’’ en product afspraak 3 van de DVO 

West Betuwe:
Harmonisatie 2019-2020.

39.348 stuks

Richtlijnen van het  Normen instituut bomen: snoei naar behoefte (risico gestuurd).

€ 343.000

Dagelijks en meerjarenonderhoud van de bomen. Periodieke boomveiligheids controle (BVA) en hieruit voortkomend snoeiwerk.
Vervanging van bomen is hierin niet opgenomen.

Groen

Geldermalsen:
Beleid- en beheerplan Groenvoorziening 2010-2013

Lingewaal:
Onderdeel van groen-beheerplan 2014-2019

Neerijnen:
Beleid- en beheerplan “Ruimte voor Groen’’ en product afspraak 3 van de DVO

West Betuwe:
Harmonisatie 2019-2020.

4.258.175 m2

CROW- kwaliteitsbeeld B

€ 997.000

Voor alle gemeenten:
Dagelijks en meerjarenonderhoud van beplanting, hagen, gras en inboet.

Groenrenovatie van Korneplein, Coreanne te Geldermalsen.

Sportvelden

Geldermalsen: Beheerplan renovatie sportvelden 2014-2017

Lingewaal:
A.d.h.v. keuring NOC-NSF (uitvoering keuring oktober 2018)

Neerijnen:
-

West Betuwe:
Harmonisatie 2019-2020.

80 stuks

Eisen van de diverse sportbonden.

€ 317.000

Renovatie sportvelden Geldermalsen:
- V.V. Tricht: 2 trainingsvelden en
  1 kunstgrasveld (onder voorbehoud)
- Rhelico: renovatie veld 3,
- GLTC:     renovatie tennisbaan 1 en
                  oefenkooi

Lingewaal:

Neerijnen: V.V. Haaften: renovatie bijveld