Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Beleidskaders

De belangrijkste beleidskaders voor de bedrijfsvoering van West Betuwe zijn in documenten vastgelegd die door de stuurgroep zijn vastgesteld.

  • ‘Besturen en organiseren in West Betuwe': het realiseren van de ambities van de nieuwe gemeente en het vormgeven van de nieuwe organisatie vraagt om een stevig fundament. Dit document beschrijft dat fundament.
  • ‘Memo gebiedsgericht werken’: de gemeente West Betuwe wil in directe verbinding met haar samenleving staan en de kracht uit de samenleving benutten. Om dit te verwezenlijken, gaat West Betuwe ‘gebiedsgericht werken’. Dit memo geeft een eerste uitwerking van deze werkwijze. Het is een groeidocument dat op basis van kennis en ervaring zal worden aangevuld en verfijnd.
  • ‘Dienstverlening in West Betuwe: het dienstverleningsconcept’: in dit document staan de uitgangspunten van onze dienstverlening. Het beschrijft wat onze ambitie betekent voor de houding en het gedrag van medewerkers, bestuurders en raadsleden. We leggen vast wat inwoners, ondernemers, het maatschappelijk middenveld en bezoekers ervan gaan merken.

Momenteel wordt nog gewerkt aan de ‘Uitgangspuntennotitie West Betuws Werken’. Deze uitgangspunten zijn noodzakelijk voor het dichtbij organiseren van de dienstverlening en voor de inrichting van de centrale werklocatie voor het bestuur en de ambtenaren. Ook wordt nog samen met de gemeenten Culemborg en Tiel en de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe gewerkt aan het ‘Informatiebeveiligingsbeleidsplan 2019-2020’.